ΜΑΓΡΑΣ Ε.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΒΙΠΕΘ Σίνδου, Τηλ. 2310 798171